Blokfluit

Blokfluitles geef ik aan iedereen, alle niveaus, van absolute beginner, gevorderde, talent tot en met vakmusicus, van jong tot oud. Als professioneel blokfluit- en ensemble docent heb ik jarenlange leservaring bij het lesgeven aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ik gaf les aan de Stedelijke Muziekschool in Groningen (heet nu VRIJDAG) en aan het Prins Claus […]

Piano

Bij mij zijn alle niveaus welkom, van absolute beginner tot gevorderde, van jong tot oud.Belangrijke aspecten bij mijn lessen zijn een goede begeleiding bij het ontwikkelen van de techniek en een goede houding in combinatie met vrij leren improviseren en uit het hoofd spelen. Per leerling stem ik af welke muziek goed is voor de […]

Publicaties & links

Literatuuropgave Turi Braaksma-van Heerikhuizen 1968 Een halve eeuw “De Ploeg”: 1918-1968 Groningen, Groninger Museum, 1968; p.13, p.31 afb. 1968 Groningen, cultureel maandblad; jrg. 10, no. 8/9, nov. 1968, gastredacteur Johan Dijkstra; p.190, p.192 afb. 1969 Pieter A.Scheen Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars; 1750-1950;dl 1.’s-Gravenhage, Pieter A. Scheen 1969; p.450, p.451, p.727 afb. 1978 25 jaar Drents Schildersgenootschap Assen, Drents Museum, […]

Biografie

Turi Braaksma – van Heerikhuizen werd geboren op 26 augustus 1912 in Chiswick (Londen), en overleed op 23 juli 1997 in Assen.Zij woonde achtereenvolgens in Londen, Baarn, Amsterdam (-1922), Heemstede (-1931), Amsterdam (-1953) en daarna in Assen.Turi was gehuwd met H.M. Braaksma, leraar klassieke talen. Zij studeerde van 1947 tot 1952 aan de Rijksacademie te […]

Expositie van Turi Braaksma – van Heerikhuizen

Deze tentoonstelling toont een keuze uit het bijzondere werk van beeldend kunstenares Turi Braaksma – van Heerikhuizen Turi verkende de omgeving van Assen wandelend, op de fiets en in de ‘Eend’. Veel van de onderwerpen van haar schilderijen zijn terug te voeren op de fraaie ‘plekjes’ in en om Assen. Sommige van die plekjes zijn […]

Klinkende klei

Wegens aanhoudende belangstelling is er inmiddels een derde druk van Klinkende Klei verschenen. Met de, zeker voor de provincie Groningen, dubbelzinnige titel Klinkende Klei beschrijven de auteurs Everhard Huizinga en Jankees Braaksma de muziek uit het gebied tussen Lauwers en Eems. De kerstening ging gepaard met het bouwen van kloosters en kerken en het bouwen van orgels, waarvan Groningen er veel […]

Middeleeuwse muziek uit Groningen

Deze kleine “Groningse’ muziek-verzameling* is tot stand zijn gekomen dankzij de medewerking en inzet van Jos Hermans, hoogleraar westerse handschriftkunde en boekwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Aan hem hebben wij te danken dat al deze kleine fragmenten gevonden, getranscribeerd en weer tot klinken konden worden. Met regelmatige tussenpozen kwamen er sinds 1987, toen Jos […]